top of page

Prodiusavimas

Film show

Kino menas / Bakalauras

2024 m. kursą renka kino prodiuserė Ieva Norvilienė

 Registracija į konsultacijas

Prodiusavimo studijų programoje taip pat dėsto:

 

Marija Razgutė,

Klementina Remeikaitė,

Dagnė Vildžiūnaitė,

Greta Akcijonaitė,

Rūta Petronytė,

Justinas Pocius,

Audrius Kuprevičius

ir kiti. 

Filmo prodiuseris (-ė) yra atsakingas (-a) už kūrybinį, organizacinį ir finansinį filmo gamybos ir platinimo procesą. Bendradarbiaudami su filmo komandos nariais bei kitais kino industrijos dalyviais, prodiuseriai ne tik koordinuoja filmo gamybos ir kūrybos procesą, bet ir atsako už pagaminto filmo sklaidą ir platinimą.

 

 

Studijų metu studentai:

  • susipažins su įvairių rūšių filmų prodiusavimo specifika ir ypatumais;

  • mokysis planuoti, organizuoti ir koordinuoti filmo gamybos procesą, sudaryti filmo gamybos planus ir sąmatas;

  • susipažins su filmų gamybos finansavimo šaltiniais ir gebės sudaryti filmo gamybos finansavimo planus;

  • susipažins su filmų platinimu ir sklaida, mokysis sukurti filmų platinimo strategijas ir parinkti tinkamiausius filmų sklaidos būdus;

  • susipažins su autorių teisėmis, sugebės sudaryti kino industrijoje naudojamas autorines ir bendros filmų gamybos sutartis; 

  • mokysis paruošti ir pristatyti kino projektą potencialiems investuotojams ir partneriams;

  • susipažins su kino dramaturgija, Lietuvos ir pasaulio kino istorija, kitų filmo komandos narių darbo specifika.

 

Kiekvienais studijų metais kartu su kitų specializacijų studentais kurs ir gamins trumpametražius filmus, ir tokiu būdu tobulins praktinius filmo gamybos įgūdžius bei komandinio darbo patirtį.

 

 

KAM REKOMENDUOJAMA: organizuotiems, komunikabiliems ir kūrybingiems, kruopštiems ir atsakingiems, norintiems dirbti kino ar televizijos industrijoje.

 

KAM NEPATIKS: nelinkusiems daug bendrauti ir bendradarbiauti. 

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ REIKALAVIMAI 

bottom of page