top of page

Kino kultūros studijos

Watching a Movie

Kino menas / Bakalauras

2024 m. kursą renka Lina Kaminskaitė

 Registracija į konsultacijas

Kino studijų programoje taip pat dėsto:

 

Agnė Adomėnė,

Gabrielė Cegialytė,

Rimantė Daugėlaitė,

Monika Gimbutaitė,

Narius Kairys,

Rasa Paukštytė,

Aistė Račaitytė,

Edvardas Šumila,

Mantė Valiūnaitė

ir kiti. 

Kodėl verta studijuoti?

 

Kino kultūros studijos - tai vienintelė Lietuvoje studijų specializacija, skirta mus supantiems judantiems vaizdams analizuoti. Specializacija  lavins ir analitinius (istorijos ir teorijos), ir praktinius (kino analizės, kritikos, montažo, scenarijaus rašymo, garso kūrimo) gebėjimus, pritaikomus skirtingose šiuolaikinėse medijose.

 

Koks tikslas?

 

Kino kultūros studijų tikslas – parengti kūrybiškus kino specialistus/es, gebančius/ias analizuoti kino reiškinius, išmanyti kino istoriją ir teoriją, šiuolaikinius kino, audiovizualinių kūrinių  kontekstus, formuoti kino kultūros lauką bei įgyvendinti kūrybines idėjas skirtingose šiuolaikinėse medijose. Studijų metu bus lavinami unikalūs gebėjimai, reikalingi šiuolaikinės kino kultūros ir kino, kultūros industrijų laukams. Studijų metu studentai/ės įgis praktinių gebėjimų (kino analizės, kritikos, montažo, scenarijus rašymo, garso kūrimo), reikalingų šiuolaikinėje skaitmeninių medijų aplinkoje, žiniasklaidoje ir kuratorystėje.

 

Kino kultūros studijose studentai/ės išmoks:

 • vertinti kino procesus istoriniame, kultūriniame ir socialiniame kontekstuose;

 • suprasti filmų platinimo ir rodymo procesus;

 • organizuoti kino festivalius ir pristatyti filmų programas;

 • kuruoti parodas šiuolaikinėse kultūros, meno institucijose, muziejuose ir galerijose;

 • taikant analitines žinias, savarankiškai atlikti filmo analizę, kino kultūros reiškinio tyrimą. 

 

Baigus studijas absolventės/ai galės dirbti:

 • kino ir kūrybinėse industrijose, kino platinime ir rodyme;

 • kino ir medijų agentūrose, įmonėse;

 • žiniasklaidoje ir komunikacijoje;

 • kino ir kultūros politikos valstybinėse institucijose;

 • kino festivaliuose, galerijose, muziejuose ir kitose atminties institucijose;

 • kino, medijų ir  judančių vaizdų tyrimų projektuose.

 

REKOMENDUOJAMA: norintiems/čioms suprasti kino praeitį, dabartį ir ateitį, mėgstantiems/čioms diskutuoti apie peržiūrėtus filmus ir serialus. Būti pilkaisiais ekranų kardinolais/ėmis. 

 

KAM NEPATIKS: nemėgstančioms/tiems žiūrėti filmų ir TV serialų. 

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ REIKALAVIMAI 

bottom of page