top of page

Kino meno magistrantūra

278662644_10216771086549139_1800101601933225800_n.jpg

Kino menas / Magistrantūra

2024 m. kursui vadovaus Laurynas Bareiša ir Monika Gimbutaitė

Kino meno magistrantūros programoje taip pat dėsto:

 

Marija Kavtaradze,

Karolis Kaupinis,

Marat Sargsyan,

Ramūnas Greičius,

Rūta Kiaupaitė,

Vytautas Plukas,

Vytis Puronas,

Narius Kairys,

Marija Razgutė

ir kiti. 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Kino ir TV katedra kviečia studijuoti atnaujintoje kino meno magistrantūros programoje. Ši programa orientuota į nuolat kintančią kino sritį ir jos globalias tendencijas ir suteikia studentams galimybę tyrinėti ir išreikšti savo meninę viziją pasitelkiant kino priemones  ir kūrybinius, meninius tyrimus.

 

Programa yra atnaujinta pagal tarptautinius kino švietimo standartus ir naujausias kino kaip dinamiško tarpdisciplininio meno tendencijas. Pagrindinis programos akcentas – tai individualus meninis tyrimas, jungiantis rašto darbą su audiovizualiniu kūrybiniu projektu (filmu). Studentai orientuoti į giluminį ir visapusišką kino kalbos tyrinėjimą, individualiai formuoja asmeninę kūrybinę perspektyvą, bei jos įtaką filmo, kaip kino meno, estetikai ir procesams.

 

Stodami studentai pasirenka specializaciją – režisūrą, operatorinį meną, garso dizainą ar kūrybinį prodiusavimą – ir kartu su kurso vadovais bei specializacijų kuratoriais gilina menines bei profesines savo žinias. Dvejus metus vysto savo meninį tyrimą ir įgyvendina praktinį projektą, bet kokios formos audiovizualinį kūrinį (vaidybinis, dokumentinis, animacinis ar bet koks kitas trumpametražis audiovizualinis kūrinys ar projektas)

 

Atnaujintos Kino meno magistro programos struktūra padalinta į keturis semestrus, kiekvienas, turi savo specifinį meninio tyrimo etapą:

 

Pirmasis semestras: Orientuotas į temų ir idėjų paiešką bei plėtojimą. Studentai, bendradarbiaudami su kurso vadovais, dalyvauja grupinėse diskusijose, kurios padeda formuoti ir plėtoti jų meninius tyrimus.

 

Antrasis semestras: Susitelkiama į metodologijos pažinimą ir meninio tyrimo įgūdžių ugdymą. Studentai plėtoja kūrybinius projektus, dirbdami tiek individualiai, tiek mažose, pagal temų panašumus susiformavusiose grupėse.

 

Trečiasis semestras: Skirtas praktinių projektų vystymui ir realizacijai, suteikiant studentams erdvę savo meninių idėjų įgyvendinimui.

 

Ketvirtasis semestras: sutelkiamas dėmesys į kūrybinių projektų rezultatų analizę ir vertinimą, skatindamas refleksiją ir kritinį mąstymą. Taip pat šiame semestre finalizuojamas baigiamasis rašto darbas.

 

Programa ugdo analitinius ir meninius gebėjimus, taip pat skatina studentų kultūrinį, teorinį ir socialinį nuovokumą. Tarpdisciplininis požiūris į kino meną, jungiantis teoriją ir praktiką, yra būtinas šiuolaikinio kino kontekste.

 

Baigę programą, studentai ne tik bus pagilinę kino meno žinias ir įgiję naujų praktinių įgūdžių, bet ir gebės analitiškai vertinti ir interpretuoti kino procesus bei jų poveikį visuomenei. Taip pat jie bus pasirengę prisidėti prie kino, kaip meno, reikšmės augimo, turėdami stiprų akademinį ir praktinį pagrindą.

 

MENINIS TYRIMAS KINE

 

Meninis tyrimas kine yra procesas, kurio metu kino kūrėjai tyrinėja ir analizuoja filmo meno aspektus, siekdami gilinti žinias ir plėtoti naujas, inovatyvias kino kūrimo formas. Šis procesas paprastai apima šiuos aspektus:

 

Temos ir Idėjų Tyrinėjimas: Kino kūrėjai gilinasi į konkretų temų spektrą, kuris gali būti susijęs su socialiniais, kultūriniais, politiniais ar estetiniais klausimais. Jie ieško naujų būdų, kaip šias temas perteikti per audiovizualinę mediją (kiną).

 

Stilius ir Forma: Meninis tyrimas apima stiliaus ir formos eksperimentavimą. Kino kūrėjai tiria skirtingus vaizdavimo būdus, montažo technikas, kinematografijos metodus ir garsą, siekdami rasti naujus būdus, kaip pasakoti istorijas ar perteikti emocijas.

 

Teorinė Analizė: Kino menininkai dažnai remiasi teorinėmis žiniomis, tyrinėdami kino istoriją, teoriją, žanrus, autoriaus kiną ir kitas sritis. Jie taip pat gali tyrinėti kitų menų šakų, pvz., literatūros, teatro, dailės, įtaką kino kūrybai.

 

Eksperimentinė praktika: Kino menininkai praktiškai eksperimentuoja su įvairiais kino kūrimo metodais ir technologijomis. Tai gali apimti netradicinių vaizdavimo technikų ar naratyvo struktūrų bandymus.

 

Auditorijos Sąveika: Meninis tyrimas taip pat gali apimti auditorijos reakcijų ir interpretacijų studijavimą. Tai leidžia kūrėjams suprasti, kaip jų darbas yra suvokiamas ir kokį emocinį ar intelektualinį poveikį jis daro.

 

Kritinė Refleksija: Meninis tyrimas reikalauja nuolatinės savianalizės ir kritinės refleksijos, per kurią kino menininkai vertina savo darbo poveikį, reikšmę ir vietą šiuolaikinėje kino kultūroje.

 

Meninis tyrimas kine yra gyvybiškai svarbus naujų kūrybinių idėjų, technikų ir perspektyvų generavimui, leidžiantis kino kūrėjams ne tik išreikšti savo unikalią viziją, bet ir prisidėti prie kino meno evoliucijos.

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ REIKALAVIMAI 

bottom of page